КАРНАВАЛЕН ОНЛАЙН МАГАЗИН

БОБОЛАН

 

e-mail: bobolan.ltd@gmail.com

 

Само онлайн магазин!!!

 

РАЗПРОДАЖБА НА ВСИЧКИ НАЛИЧНИ АРТИКУЛИ ОТ - 30% ДО -50%! С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА КОСТМИТЕ ВТОРА УПОТРЕБА

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини количка

Количката е празна.

Категории с падащо меню

Общи условия за ползване на интернет магазина

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта www.bobolan.net
Ако използвате уеб сайта  www.bobolan.net се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.
Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
Общи условия
ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между БВА ЧАРТЪР ЕООД,  наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.bobolan.net, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 
Наименование на Доставчика: БВА ЧАРТЪР ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София , Бул. „Ботевградско шосе“ 168В
 
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 
Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.bobolan.net , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
 
Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация
Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет
Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане
Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 
 
Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове
 
Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. 
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
 
На телефон 0888140906 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина. 
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите - гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg
 
При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС
 
Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.
 
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.bobolan.net или друго средство за комуникация от разстояние.
 
(2) Ползватели на услугата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН могат да  бъдат само лица, които могат да направят валидно и обвързващо ги волеизявление и са навършили 18 г.
 
(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
 
(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
 
(5) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
 
(6) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
 
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
 
(3) С попълване на данните си и натискане на бутона „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.
 
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
 
(6) При извършване на регистрация Ползвателят следва да се запознае с Политика за защита на личните данни на БВА ЧАРТЪР ЕООД и да приеме личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.
 
(7) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
 
ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 
(2) Покупко-продажбата се извършва на български език.
 
(3) Ползвателят закупува стока, предлагана от Доставчика на адрес www.bobolan.net
 
(4) За извършване на покупко-продажба Ползвателят използва данните, предоставени при регистрация (ако е задължителна такава). В случай, че регистрацията на потребителски профил не е създадена, Ползвателят се задължава да предостави име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.bobolan.net. 
 
(5) Доставчикът се задължава да информира Ползвателя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Ползвателя телефон за контакт.
 
(6) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Ползвателят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.bobolan.net. и получи номера на своята електронна покупка.
 
(7) Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Ползвателя, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.
 
(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
 
Чл. 8. (1) Ползвателите извършват покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
 
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка
Предоставяне на данни за извършване на доставката
Избор на метод за плащане на цената
Потвърждение на поръчката
(2) Ползвателите имат възможност да извършат покупка от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН без да е задължително регистрирането на потребителски профил. Пазаруване като гост без регистрация в сайта на Доставчика става по следния начин:
 
Посещение на електронния магазин на Доставчика на адрес www.bobolan.net
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списъка със стоки за покупка
Предоставяне на данни за извършване на доставката
Избор на метод за плащане на цената
Потвърждение на поръчката
ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 9. (1) Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, предлагани от Доставчика са определени в детайлната страницата на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страницата на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти:
 
– В детайлната страницата на всяка стока представена в Сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 
– При избиране на стоките за извършване на покупко-продажба;
 
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
 
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба и се допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, цветовете и промени в дизайна на продуктите и техните опаковки, за което Доставчика не носи отговорност, публикуваната на сайта информация за цветове и размери трябва да се тълкува като ориентировъчна.
 
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 
(7) Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 10. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
 
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
 
Чл. 11. (1) На основание чл. 50 от ЗЗП ползвателят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 15-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от ползвателя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ползвателя, или когато ползвателя е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която ползвателя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.
 
Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.bobolan.net в срок от 15 календарни (неработни дни), считано от датата на получаване на стоката, като транспортните разходи са отговорност на Купувача (Ползвателя).
 
За да упражни правото си на отказ, Ползвателя следва да уведоми ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.bobolan.net за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят може да използва формуляра за рекламации на сайта или приложения  тук стандартен формуляр за отказ:
 
_____________________________________________________________________________
 
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
 
До 
БВА Чартър ЕООД
 
Адрес: гр. София , Бул. „Ботевградско шосе“ № 168В
 
 
email: bobolan.ltd@gmail.com
 
С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/
 
нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
– Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….
 
– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………..
 
– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………..
 
– Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………
 
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
 
– Дата ………………………………………………………………………………………………………………
 
––––––––––––––––––
 
* Ненужното се зачертава.“ 
_______________________________________________________________________________
 
 
 
Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.bobolan.net, като в случай че използва тази  възможност, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.bobolan.net незабавно ще изпрати на траен носител или по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.
 
(2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от от 15 календарни (неработни дни), считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
 
(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
 
Чл. 12. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при извършване на покупко-продажба с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
 
(2) Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми (ако Ползвателят е заплатил предварително чрез един от предложените платежни методи), в случай, че Ползвателят не желае да избере друга стока, с която да замени неналичната.
 
(3) В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики, същото качество и цена.
 
(5) В случай на упражняване на право на отказ от покупка на стоки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
 
Чл. 13. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
 
(2) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при покупко-продажбата срок.
 
(3) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
 
VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Чл. 14. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.
 
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
 
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.bobolan.net, с които всеки ползвател на сайта следва да се запознае.
 
Чл. 15. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
 
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 16. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.
 
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
 
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
 
Чл. 17. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.bobolan.net заедно с всички допълнения и изменения в тях.
 
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН – NEWSLETTER
Чл. 20. С регистрацията си и съгласяването с Общите условия за използване на сайта, всеки потребител може да даде съгласието си, съгласно Политиката за защита на личните данни на БВА Чартър ЕООД да получава информационни бюлетини от www.bobolan.net, съдържащи информация за текущи промоции и активности, както и организирането на бъдещи такива с търговска и маркетингова цел.
 
Чл. 21. Записването за получаване на бюлетин е възможно и без задължителна регистрация в сайта! Всеки онлайн потребител може да заяви получаване на информационен бюлетин, използвайки бутон „ЗАПИШИ МЕ“, който се намира в долната част на сайта!
 
Чл. 22. Отказа си от получаването на бюлетин потребителите могат да изразят по всяко време, използвайки приложения линк, намиращ се във всеки електронен бюлетин, или изпращайки e-mail с текст DELETE на bobolan.ltd@gmail.com. Отказът от получаването на информационен бюлетин не означава отказ от регистрация в сайта (в случай, че е налице такава)!
 
XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 
Чл. 23. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.bobolan.net
 
(Последна актуализация 04.11.2018 г.)
 
Политика за поверителност
 
Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта www.bobolan.net
 
Събиране и обработка на лични данни
 
Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, телефонен номер, електронен или пощенски адрес. www.bobolan.net не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в специални случаи, например когато поръчвате продукти. С предоставянето на личните си данни при регистрация в онлайн магазина, вие се съгласявате да получавате съобщения по e-mail относно текущи търговски предложения, промоции, новини и организирането на събития и кампании с маркетингова цел.
 
Използване и съхраняване на личните данни
 
www.bobolan.net ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. www.bobolan.net няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на www.bobolan.net са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.
 
Свобода на избора
 
Вие контролирате информацията, която предоставяте на www.bobolan.net за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с www.bobolan.net, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.
 
Автоматично записвана информация
 
Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на www.bobolan.net, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.
 
„Бисквитки“
 
„Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електроненият магазин.www.bobolan.net използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.
 
Сигурност
 
www.bobolan.net отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.
 
Непълнолетни лица
 
www.bobolan.net съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на електроният магазин без разрешението на своите родители или настойници.www.bobolan.net никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.
 
Връзки към други Интернет сайтове
 
Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта, интернет магазин на www.bobolan.net, която се разработва отwww.bobolan.net . Под-страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта наwww.bobolan.net, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.
 
Уведомление за промени
 
Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.
 
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).
 

Контакт

  КАРНАВАЛЕН МАГАЗИН

 

       БОБОЛАН

 

 

 

 

e-mail: bobolan.ltd@gmail.com                                 

 

Тел: 0898467478

        0885609200


Само онлайн магазин!

РАЗПРОДАЖБА НА ВСИЧКИ НАЛИЧНИ АРТИКУЛИ ОТ -30% ДО -50%! С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА КОСТЮМИТЕ ВТОРА УПОТРЕБА